โรงเรียนพัฒนาวิทยา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2562 - 21 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือกวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-12:00 น. และประกาศผลสอบวันที่ 27 มีนาคม 2562


ในการสมัคร นักเรียนสามารถลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกได้จากเว็บนี้ โดยการกรอกข้อมูลตามที่ระบุ เพื่อออกเลขที่นั่งสอบ
หรือสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ทุกวันยกเว้นวันศุกร์

โปรแกรมวิชา จุดเน้น
Change (คณิต วิทย์มุ่งสู่โอลิมปิค)
SMA (วิทย์ คณิตเข้มข้น)
TIAP (ตาฟิส-อูลามะอ์)
LAP (ศิลป์-ภาษา)
SLP (กีฬา-ผู้นำ ชายเท่านั้น)
VILP (กลุ่มพิเศษ)
GP (ทั่วไป)
โปรแกรมวิชา จุดเน้น
Change (คณิต วิทย์มุ่งสู่โอลิมปิค)
SMA (วิทย์ คณิตเข้มข้น)
TIAP (ตาฟิส-อูลามะอ์)
LAP (ศิลป์-ภาษา)
SLP (กีฬา-ผู้นำ ชายเท่านั้น)
DVP&MIM PIM (ทวิอาชีวะอัฉริยะธุรกิจ)
SMP (วิทย์ คณิต ทั่วไป)
ในการสมัครเรียนต่อในระดับชั้นอื่น ๆ เช่น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 หรือการย้ายเข้ามาศึกษาต่อระหว่างภาคเรียน ผู้สมัครจำเป็นต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง ที่โรงเรียน พร้อมเอกสารทางการศึกษา เช่นใบรับรองผลการเรียน และผลการเรียนเฉลี่ย เพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้มารายงานตัว ในวันที่ 1-4 เมษายน 2562 พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 • ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชุดนักเรียน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 2 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 • ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองอิสลามศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน บิดาและมารดา ในวันรายงานตัว
กรณีที่นักเรียนสมัครสอบผิดโปรแกรม หรือต้องการเปลี่ยนโปรแกรมวิชา
 • ให้ทำการติดต่อ ที่ Line ID : aduldae
 • พร้อมระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ชื่อ สกุลของผู้สมัคร
 • โปรแกรมวิชาที่ได้สมัครและต้องการยกเลิก
 • เหตุผลที่ต้องการจะเปลี่ยน

หมดเวลารับสมัคร! ระบบรับสมัครรอบที่ 2 ได้เสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 20 มีนาคม 2562
ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 อีกครั้งในเร็ว ๆ นี้